Yann Gorig o tañsal
 
Yann Gorig o tañsal, Yann Girg o tañsal (bis)
Gant e viz o tañsal, gant e viz o tañsal (bis)
Gant e viz, viz, viz, ’giz-se tañse Yann Gorig.
Gant e zorn…
Gant e vrec’h…
Gant e skoaz…
Gant e benn…
Gant e gof…
Gant e revr…
Gant e c’har…
Gant e droad…